คะแนน ประถม


<<ติดต่อโรงเรียน>>

Saturday, 18-May-2019
   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร


ประกาศผลสอบนักเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


ดร.สมปอง มาตย์แท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-711291
E-Mail : bppmsk@gmail.com Facebook :โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร