คะแนน ประถม


<<ติดต่อโรงเรียน>>

Saturday, 18-May-2019
 

ประกาศผล ภาคเรียที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ประกาศผล ภาคเรียที่ 1/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

 

ดร.สมปอง มาตย์แท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-711291
E-Mail : bppmsk@gmail.com Facebook :โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร