คะแนน ประถม


<<ติดต่อโรงเรียน>>

Saturday, 18-May-2019
 

ประกาศผล ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ประถมศึกษาปีที่ 4/3

 

ดร.สมปอง มาตย์แท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-711291
E-Mail : bppmsk@gmail.com Facebook :โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร