ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนปากปาด

หมู่ 1

ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 Tel. 055461110

banpakpad@gmail.com

หมู่ 1

ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00