ข้อมูลโรงเรียน ปากปาด

ปากปาด

ปากปาด -

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpakpad

หมู่ 1
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 Tel. 055461110

เบอร์โทรศัพท์ : 055461110

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bpp.ac.th/

เกี่ยวกับปากปาด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ปากปาด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 11 14
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 14 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 7 8 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 6 1 7 1
ป.4 10 7 17 1
ป.5 9 8 17 1
ป.6 10 6 16 1
ม.1 7 2 9 1
ม.2 8 10 18 1
ม.3 9 8 17 1
อ.2 4 2 6 1
อ.3 1 7 8 1
รวม 72 63 135 11