Latest News

ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลน้ำปาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้มาฉีดพ่นยา เพื่อป้องกันยุงลายให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read more
Latest News

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านปากปาด จัดกิจกรรมดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
Latest News

บริษัทเนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเมนทส์ จำกัด มอบสิ่งของให้นักเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 น้อง ๆ จากบริษัทเนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเมนทส์ จำกัด มอบสิ่งของให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปากปาด

Read more
Latest News

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านปากปาดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
Latest News

การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้านิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1

Read more
Latest News

ตรวจฟัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน้ำปาดได้มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more
Latest News

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านปากปาด จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเสมอ นาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปาด เป็นประธานเปิดการประชุม

Read more