Latest News53020070

บริษัทเนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเมนทส์ จำกัด มอบสิ่งของให้นักเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 น้อง ๆ จากบริษัทเนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเมนทส์ จำกัด นำหน้ากากอนามัย ขนม และอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่งมามอบให้กับทางโรงเรียนบ้านปากปาด โดยมี       คุณครูชนทิชา แพงไข่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน         บ้านปากปาด และมีคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารปากน้ำปาด

Comments

0 Comments