โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 13:49:52
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านปากปาด
สถานที่ :
ม.1 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ
ระหว่างวันที่ :
23/05/2022 - 31/03/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวภาณิกา พุฒลา

รูปภาพกิจกรรม