โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 13:51:42
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านปากปาด
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
02/09/2022 - 04/04/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชนทิชา แพงไข่

รูปภาพกิจกรรม