โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 13:55:51
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านปากปาด
สถานที่ :
ม.1 ตำบลแสนตอ อำเอน้ำปาด จังหวัดอุตตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอธิชา ท่างาม

รูปภาพกิจกรรม