นางสาวกาญจนา อินป๊อก

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095905XXXX
 • Facebook :
 • Email : kru.banpakpad@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปากปาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2184
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 529367
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ฺBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่